header met logo

Jean Freer

Jean Freer werkt als doorgeef-luik van meerdere verlichte Meesters, de Galactische Werelden en de Vrouwe van Alle Volkeren die eens Maria was. 

De boodschappen die zij van Hen ontvangt hebben er toe geleid dat zij eenvoudiger in het leven is gaan staan. Dit heeft haar leven verrijkt. De boodschappen hebben haar bewust gemaakt van de grootsheid van het mens-zijn en onze taak op Aarde. Het leven is altijd mijn leerschool geweest en blijft mijn leidraad tot inzichten. Dit heeft mij gevormd tot een Alchemist die diepe inzichten heeft gekregen in het Mens-Zijn. Studie heeft mij slechts kennis gebracht maar geen verdieping; alleen het leven en mijn verbinding met andere dimensies heeft mij hierin rust gebracht. Mijn eeuwige tocht naar meer begrip en meer weten zal voortduren tot mijn transformatie. Sinds mijn jeugd heb ik contact met de Meesters, de Engelen en de  Galactische Werelden; sinds mijn vijfde levensjaar hebben Zij mij geleerd te healen, te kijken naar de Mens en de grootsheid te zien van de verbinding van de Aarde met de Kosmos. Zij hebben mij geleerd met de Universele Wetten om te gaan en deze op de Aarde te integreren en te gebruiken.

Ik heb nooit gedacht, en doe dat nog altijd niet, dat ik bijzonder ben. Ik ben er diep van overtuigd dat mijn gave er toe dient om anderen wakker te maken aangaande hun eigen verbindingen met de Goddelijke Wereld.

Citaat uit het eerste boek van Donald Walsch - 'Een ongewoon gesprek met God':  'Alle mensen zijn bijzonder, en alle momenten zijn perfect. Geen enkele persoon of moment is meer bijzonder dan een ander. Veel mensen kiezen ervoor te geloven dat God alleen op een bijzondere wijze met bijzondere mensen communiceert. Hierdoor voelt de grote massa zich niet verantwoordelijk om naar Mijn boodschap te luisteren,  laat staan haar te ontvangen (dat is een andere zaak). Het staat hun toe de woorden van iemand anders in de plaats te stellen voor al het andere. Je hoeft dan niet naar Mij te luisteren, omdat je besloten hebt dat anderen al van Mij over ieder onderwerp hebben gehoord en jij alleen maar naar hen hoeft te luisteren. Door te luisteren naar wat andere mensen denken, hoorden zij Mij zeggen: jij hoeft zelf niet te denken. Dit is de belangrijkste reden waarom mensen zich van Mijn boodschap afkeren op een persoonlijk niveau. Indien je erkent dat je Mijn boodschappen direct ontvangt, dan ben je er verantwoordelijk voor ze te interpreteren. Het is veel veiliger en gemakkelijker de interpretatie van anderen te aanvaarden (zelfs als die tweeduizend jaar geleden leefden) dan te proberen de boodschap te interpreteren die je wellicht op dit moment, in het hier en nu, ontvangt. Toch nodig ik je uit tot een nieuwe vorm van communicatie met God. Een communicatie van twee kanten. In waarheid, jij hebt Mij uitgenodigd. Want Ik kom tot je, in deze vorm, als reactie op jouw roepen'.